Windows Feature installeren via PowerShell

Om Windows features te installeren met behulp van PowerShell is er het commando Add-WindowsFeature. Echter, dat commando is standaard niet beschikbaar, er moet eerst een module geladen worden. De commando’s om bv. Telnet client te installeren via PowerShell is dan ook:

Import-Module servermanager
Add-WindowsFeature telnet-client