Deploy Azure VM met een json script

Via de GITHUB repository van Azure zijn json scripts rechtstreeks te gebruiken om virtuele machines aan te maken in Microsoft Azure. Dit kan dan via de CLI gedaan worden met het azure create commando. De locatie van de github repository voor de quick-start templatesĀ is:

https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/docker-simple-on-ubuntu

Hier staat dan het json-script ‘azuredeploy.json‘ en door hier op te klikken verschijnt de optie voor de RAW-uri van het script:

github-rawhttps://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/raw/master/docker-simple-on-ubuntu/azuredeploy.json

Een voorbeeld om een Ubuntu server aan te makenĀ als docker-host, kan dan met het volgende commando:

azure group create --name resourcegroupname --location westeurope --template-uri https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/raw/master/docker-simple-on-ubuntu/azuredeploy.json

Het script vraagt naar de servernaam, gebruiker/wachtwoord en DNS-naam. Dit zal dan een paar minuten duren maar dan is de VM met de naam ‘MyDockerVM‘ gereed en kan een verbinding gemaakt worden met ssh.

mydockervm