Cross Platform Command-Line Interface

De Microsoft Azure Cross Platform Command-Line Interface (xplat-cli) kan gebruikt worden om met azure-commando’s, resources in Microsoft Azure te maken en te beheren.

De xplat-cli kan opgehaald worden via https://azure.microsoft.com/en-us/downloads  of gebruik powershell om de CLI via een npm-package te installeren indien nodejs en npm op je systeem aanwezig zijn. (het kan handig zijn om Chocolately te installeren)

npm install azure-cli -g

Voor de Ubuntu-bash (o.a. in Windows 10) dient ook eerst nodejs en npm geïnstalleerd te worden.

sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs-legacy -y
sudo apt-get install npm -y
sudo npm install -g azure-cli

Eenmaal geïnstalleerd kan de CLI gekoppeld worden aan een Azure-subscription en de commando’s zijn daarna beschikbaar in een CLI zoals Command-prompt, powershell, bash, etc…

azurecli01 azurecli02 azurecli03De eerste keer dat Azure CLI gebruikt gaat worden dient er ingelogd te worden in de Azure portal en dit kan eenvoudig met het commando

azure login

Hierna wordt een code gegenereerd waarmee op de web-portal ingelogd dient te worden.

azurecli04azurecli05

Aangezien ik nog wat $ tegoed heb op mijn ‘Azure Pass’, zet ik deze als standaard subscription met:

azure account set "Azure Pass"

Microsoft Azure CLI kan nu in twee verschillende modes gebruikt worden:

  • Resource Manager Mode – hiermee wordt gewerkt in het (nieuwe) Resource Manager deployment model met het commando azure config mode arm
  • Service Management Mode (default) – hiermee wordt gewerkt in het Classic Deployment model met het commando azure config mode asm

Resources in de ARM mode kunnen niet gebruik worden in de ASM mode en vice versa! Om resources aan te maken ga ik nu naar de arm-mode:

azure config mode arm

Hierna is de CLI klaar om gebruikt te worden voor de resources. Meer info over het gebruik van de CLI vind je met:

azure help

Resource Providers

Om de diverse resources te kunnen maken zijn er binnen Azure zogenaamde Resource Providers. Een resource provider is een service die de resources kan leveren die gebruikt kunnen worden in de Resource Manager. Elke resource provider biedt REST API’s aan waarmee gewerkt kan worden. Om bijvoorbeeld ‘storage’ aan te maken, wordt de API van Microsoft.Storage gebruikt. Het volgende commando laat de ‘namespaces’ zien:

azure provider list

Details krijg je met:

azure provider show <namespace>

Om een provider te registreren zodat deze gebruikt kan worden, type het commando:

azure provider register <namespace>

Resources

Deze plaats je in een resource-group en deze kan aangemaakt worden met:

azure group create <groepsnaam> -l westeurope

Maar ook al kun je nu met het aanmaken van een resource-group daarin resources plaatsen, het is veel handiger en krachtiger om met templates te werken. Een overzicht van templates, resources en resource-groups vind je hier:

https://github.com/Azure/azure-content/blob/master/articles/resource-group-overview.md

De repository is: https://github.com/Azure/AzureStack-QuickStart-Templates