Windows 10 Hyper-V Management kan niet verbinden met Hyper-V server

Er verschijnt een melding op de client computer dat deze niet in de trustedHosts voorkomt. Gebruik WinRM om deze toe te voegen. Het volgende commando zal dit verhelpen:

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="HYPER-V01"}

Het resultaat:

WSManFault
    Message = Kan geen verbinding maken met de bestemming die is opgegeven in de aanvraag. Controleer of de service op de bestemming wordt uitgevoerd en of aanvragen worden geaccepteerd. Lees de logboeken en de documentatie voor de WS-Management-service die wordt uitgevoerd op de bestemming (meestal is dit IIS of WinRM). Als de bestemming de WinRM-service is, voert u de volgende opdracht uit op de bestemming om de WinRM-service te analyseren en te configureren: winrm quickconfig.
Foutnummer:  -2144108526 0x80338012
Kan geen verbinding maken met de bestemming die is opgegeven in de aanvraag. Controleer of de service op de bestemming wordt uitgevoerd en of aanvragen worden geaccepteerd. Lees de logboeken en de documentatie voor de WS-Management-service die wordt uitgevoerd op de bestemming (meestal is dit IIS of WinRM). Als de bestemming de WinRM-service is, voert u de volgende opdracht uit op de bestemming om de WinRM-service te analyseren en te configureren: winrm quickconfig.

Als je dat zo leest denk je in eerste instantie dat de Hyper-V server niet bereikbaar is maar de ‘service op de bestemming’ is dus mijn eigen werkstation.

Blijkt dat de WinRM service niet draaide… Foutje, bedankt…!

PS C:\WINDOWS\system32> start-service WinRM
PS C:\WINDOWS\system32> exit
Dit geeft een beter resultaat:
C:\WINDOWS\system32>winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="HYPER-V01"}
Client
    NetworkDelayms = 5000
    URLPrefix = wsman
    AllowUnencrypted = false
    Auth
        Basic = true
        Digest = true
        Kerberos = true
        Negotiate = true
        Certificate = true
        CredSSP = false
    DefaultPorts
        HTTP = 5985
        HTTPS = 5986
    TrustedHosts = HYPER-V01

Vervolgens verschijnt de melding:

hyper-v01

Virtual Machine Management dient actief te zijn op de HYPER-V01 server. Op een Hyper-V Core server is dat al actief dus… de melding geeft aan dat we wellicht niet gemachtigd zijn.
De HYPER-V01 is alleen te bereiken mits je een aantal firewall-regels daarvoor open zet.

Dat kan op de server met powershell en een shell-commando:

Set-NetFirewallRule -DisplayName "Remote Desktop - User Mode (TCP-In)" -Enabled True -PassThru

cscript.exe C:\Windows\System32\SCRegEdit.wsf /AR 0

Indien je ook de Event Logs wilt kunnen zien, de server kunnen pingen, Disk Management wilt kunnen uitvoeren en WMI wilt gebruiken voor remote scripting, komen er een aantal instellingen bij:

Configure-SMRemoting.exe -Enable
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Windows Management Instrumentation (WMI)" -Enabled True -PassThru
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Event Log Management" -Enabled True -PassThru
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Volume Management" -Enabled True -PassThru
Set-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printing Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)" -Enabled True -PassThru

Als laatste maken we een “Administrative User” aan op de HYPER-V01 server via het menu, optie 3. De gebruikersnaam is dan hetzelfde als de gebruikersnaam waarmee we op de remote werkstation zijn ingelogd!

hyper-v03

De Hyper-V Manager kan hierna gelukkig wel een verbinding maken…

hyper-v02