Voorkom dat de monitorservice nginxlogs vol laat lopen

Webservers gebaseerd op nginx houden een log bij, tenzij logging geheel is uitgeschakeld, genaamd de access_log. De monitorservice die ik gebruik is Pingdom en zoals veel andere monitor-services doet deze een check op de website voor performance statistieken. Deze check is een connectie en komt derhalve in de access_log.

Om dat te voorkomen heb ik in de vhost config file de volgende regel opgenomen in location /

if ($http_user_agent = “Pingdom”) {

   access_log off;

}

Na een restart van Nginx zijn er geen Pingdom access regels meer.