VMWare VM migreren naar Proxmox

We draaien al een tijdje met VMWare en om hier meer functionaliteit uit te halen willen we een High Availability systeem instellen. Daarnaast is het verstandig om backups te kunnen maken van de VM’s en deze functies vereisen het gebruik van VMWare vSphere Server. Dat kan aardig in de papieren lopen en voor thuisgebruik is er een goedkope(re) oplossing in de ‘open source’ mogelijkheden: Proxmox We gaan dus de Windows Server VM’s migreren!

Stap 1 is het verwijderen van de VMWare tools via Add/Remove software. Tenminste, als je netwerk-adapter het ook zonder doet. Zoniet, lekker laten staan.

Stap 2 is het aanpassen van de registry zodat de virtuele disk van deze machine kan opstarten als IDE disk. De aanpassingen staan in deze registry-file: Mergeide Hierna kan de VM uitgezet worden.

Stap 3. Hiervoor is vmware-diskmanager.exe nodig. Deze vind je in de VMWare Workstation folder. Het commando om de virtuele disk te migreren naar één auto-grow file is:

"C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-vdiskmanager" -r windows-server.vmdk -t 0 windows-server-pve.vmdk

Stap 4 is het aanmaken van een KVM op de Proxmox server zonder deze op te starten. Noteer de VMid, bijvoorbeeld ‘101’.

Stap 5 is het kopiëren van de gemigreerde vmdk-file naar de Proxmox server in de directory: /var/lib/vz/images/[VMid]  (WinSCP werkt hier uitstekend voor)

Stap 6 is het omzetten naar een voor Proxmox begrijpbaar formaat, qcow2. Het commando kan met het console van Proxmox uitgevoerd worden (of met putty):

cd /var/lib/vz/images/101
qemu-img convert windows-server-pve.vmdk -O qcow2 windows-server-pve.qcow2

Stap 7 is het verwijderen van de door Proxmox aangemaakte virtuele disk en het hernoemen van de gemigreerde disk. Proxmox heeft een disk aangemaakt genaamd vm-101-disk-1.qcow2 en die naam gebruiken we voor onze gemigreerde disk:

rm vm-101-disk-1.qcow
mv windows-server-pve.qcow2 vm-101-disk-1.qcow2

De laatste stap is het starten van de KVM via het console van Proxmox.

Extra stap: Paravirtualized_Network_Drivers_for_Windows