VMWare data disk with the best performance

Een klant wil een Virtuele Machine (VM) met de best mogelijke performance aangezien hier m.b.v. MS-SQL zware queries gerund worden en hoe sneller hoe beter.

De aanbeveling voor deze server v.w.b. de disk die ik in VMWare ga koppelen is dan ook een RDM-disk. RDM staat voor ‘Raw Device Mapping‘ en dit maakt het voor de VMWare host mogelijk om rechstreeks met de LUN op de storage te communiceren.

Met de NetApp OnCommand System Manager maak ik op de gebruikelijke manier een Volume op een Aggregate met SAS disks op 15000RPM voor fast transfer speeds en fast transaction rates (IOPS)… Hierop maak ik vervolgens een LUN

LUN

De ‘Initiator Group‘ voor deze LUN heb ik ‘VMWare‘ genoemd. Hierin zijn alle VMWare ESX Initiators geplaatst zodat alle VMWare hosts toegang kunnen krijgen tot deze LUN.

In ‘VMWare vSphere Web Client‘ (vanaf versie 5.5 wordt de webclient gebruikt) gaan we een disk koppelen aan de SQL server. en ik kies hier voor een RM disk.

RDM

Vervolgens kies ik de zojuist aangemaakte LUN (let op het LUN-ID) en de partitie op deze disk kan hierna in ‘Windows Disk Manager‘ aangemaakt worden en worden gebruikt voor de SQL database(s).