Tune de opdrachtprompt

De Opdrachtprompt gestart met cmd.exe, kan aangepast worden middel seen Autorun bestand dat uitgevoerd wordt bij opstarten van de command prompt. Dit is een registry-instelling die staat in HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor en is een string genaamd ‘Autorun‘. Hierin kun je aangeven welk bestand je wilt starten, bijvoorbeeld environment.cmd:
Hierin kun je bv. de volgende commando’s plaatsen:

@echo off
cls
title Nokkie's Command Line Interface
DOSKEY ll=dir $*
DOSKEY np="C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" $*
DOSKEY cdgit="pushd D:\GIT\

Het starten van een Opdrachtprompt ziet er dan zo uit:

cmd01

zie ook dat ik het ‘ll’-commando kan gebruiken 😉