[GitLab] Toevoegen van GitLab-Runner aan project

Installeer eerst gitlab-runner op een host.

Gebruik daarna de volgende opties waarbij de token uit het project -> Settings ->CI/CD -> Runners gehaald kan worden.

gitlab-runner register -n \ 
  --url https://gitlab.digitalinfo.nl/ \
  --registration-token <de token uit de settings>  \
  --executor docker \
  --description "Docker Runner" \
  --docker-image "docker:stable" \
  --docker-privileged