Resubmit messages in Exchange queue

Het kan voorkomen dat er op de Hub/Edge Exchange Server voor een bepaalde ‘Send Connector’ (in Exchange – Organization configuration –> Hub Transport) een verbinding is weggevallen. Dit kan specifiek een VPN zijn of een Internetverbinding. Hoe dan ook, de berichten voor deze connector zullen in de queue blijven staan tot de verbinding weer ‘up’ is.

Met behulp van de Exchange Management Shell kunnen we zien hoevel berichten er in de queue staan. Als de Exchange-servernaam bekend is:

Get-Queue –Server servername

of, indien de Identity van de queue bekend is:

Get-Queue  –Identity Identity-Name

Nadat de verbinding voor de Send Connector weer tot stand is gebracht zullen na een aantal minuten de berichten afgeleverd worden. Mocht dat te lang duren dan kan met het volgende commando opdracht gegeven worden om de berichten naar de Submission Queue te sturen:

Retry-Queue –Resubmit $True –Identity Identity-Name

waarbij de Identity-Name uit het vorige Get-Queue resultaat gehaald kan worden.

exchqueue