Resizing NetApp Volume – Fixed Filesystem Size error

Via de Netapp OnCommand System Manager kan via de optie ‘Resize’ een volume groter gemaakt worden. Soms kan dit echter resulteren in een foutmelding:

fixed_file_sizel

Volumes die gebruik maken van SnapMirror hebben de vereiste dat de target volume tenminste de size is van de source volume. Om te voorkomen dat source volumes groter worden dan hun mirror target, kan deze op fixed file size gezet worden. Mocht het volume dan toch groter gemaakt moeten worden dan moet deze optie eerst uitgezet worden (op de command line)

hiermee kan de ‘beveiliging’ uitgezet worden, het volume groter gemaakt worden en de ‘beveiliging‘ er weer op gezet worden:

SOURCE> vol options vol_name fs_size_fixed off
SOURCE> vol size vol_name +50g
SOURCE> vol options vol_name fs_size_fixed on

Belangrijk is om de eerste vereiste van SnapMirror in de gaten te houden: de target volume dient tenminste dezelfde grootte te hebben als de source! Eventueel dient deze dus ook groter gemaakt te worden voordat de beide volumes weer geresynced worden. De mirror zal eerst verbroken moeten worden, daarna de target volume vergroten en tenslotte weer resyncen:

TARGET> snapmirror break vol_name
TARGET> vol options vol_name fs_size_fixed off
TARGET> vol size vol_name +50g
TARGET> vol options vol_name fs_size_fixed on
TARGET> snapmirror resync SOURCE:vol_name TARGET:vol_name