Remote Desktop Services (SaaS deel 1)

Nu we een Platform As A Service (PaaS) tot onze beschikking hebben zou het handig zijn als we via één portal bij de applicaties kunnen om het geheel te beheren en om kantoor-applicaties te kunnen gebruiken via één web-interface. (die voor alle gebruikers hetzelfde is) Met de Windows role Remote Desktop Services kan dit en daarmee zetten we een stap naar SAAS: Software As A Service.