Remote Desktop Services

Nu we een Infrastructure As A Service (IAAS) tot onze beschikking hebben zou het handig zijn als we via één portal bij de applicaties kunnen om het geheel te beheren en om kantoor-applicaties te kunnen gebruiken via één web-interface. (die voor alle gebruikers hetzelfde is) Met de Windows role Remote Desktop Services kan dit en daarmee zetten we een stap naar SAAS: Software As A Service. Als eerste dus de rol van RDS toevoegen aan een server, we kiezen hiervoor APP01. Het type installatie is nu ‘Installatie van Extern bureaublad-services’

rds01Er zijn hiervoor een aantal opties,de ‘Standaardimplementatie‘ wordt gebruikt om de diverse RD-services op één of meerdere servers te installeren, de ‘Snelle start‘ is om de RD-services op slechts één server te installeren. Nieuw in Windows Server 2016 is de optie ‘Multipoint Services‘ een single-server, multi-user omgeving, zonder RD-broker en RD-Gateway, allen aangesloten via de USB-hub van de host. Multipoint Services behandelen we een andere keer. Gebruik voor nu de ‘Standaardimplementatie

rds02

Ook nu zijn er weer twee opties. De eerste optie is om virtuele desktops te kunnen gebruiken, dat ‘Virtual Desktop Infrastructure‘ (VDI) genoemd was in Windows 2008R2, de tweede optie is o.a. om RemoteApps te kunnen aanbieden, de traditionele ‘Terminal Server‘. We kiezen voor de tweede optie.

rds03Er wordt een overzicht getoond van de opties… kies Volgende…

rds04Er wordt dan gevraagd op welke server(s) de rollen geïnstalleerd moeten worden, te beginnen met de RD-Connection Broker. Selecteer de server, klik op het pijltje in het midden en de server wordt toegevoegd aan ‘Geselecteerd‘.

rds05dan de server die de Websitetoegang gaat regelen, de RD-Webtoegang

rds06en dan de RD-Sessiehost voor de applicatie-verzamelingen.

rds08Als dat allemaal OK is, kiezen we voor Implementeren.

rds09Na een eventuele reboot verschijnt de optie ‘Remote Desktop Services‘ in de Server Manager en hier verschijnt dan een overzicht van de RDS services.

rds12bHierna worden de applicaties toegevoegd. In RDS zijn dat verzamelingen die ‘Collections‘ genoemd worden.

Klik links op ‘Collections’ en dan rechts op ‘TASKS’ -> ‘Create Session Collection’ om een nieuwe Collection te maken. Noem deze bv. ‘Applicaties’

rds10aWe accepteren de standaard instellingen voor de Session Host en de User Groups. De user Profile Disks kunnen aangemaakt worden op een shared folder op één van de servers. Als het in orde is, klik op ‘Create

rds13Een lijst met geïnstallerde applicaties verschijnt en er kan een keuze gemaakt worden welke apps we willen publishen.
rds14Klik op Next als de apps zijn aangevinkt.rds15Publish indien gereed…
rds16Met een webbrowser naar de website van de RDS (https://APP01/RDWeb) kunnen we inloggen.

rds17 rds18
Klik op één van de RemoteApps zal deze starten, bijvoorbeeld Calculator.
rds19Office-applicaties kunnen ook toegevoegd worden en dan netjes in een aparte folder ondergebracht worden. Ga daarvoor naar de eigenschappen (linkermuisknop) van de RemoteApp. Selecteer een bestaande of type een nieuwe foldernaam.

rds30

Ook de toegang tot de app kan geregeld worden via ‘User Assignment’. Hier kan het best een AD-gebruikersgroep geselecteerd worden. Bijvoorbeeld voor ‘Hyper-V Manager’ alleen de Administrators.

rds31

De webinterface ziet er dan zo uit nadat de ‘Office 2013’ folder is geselecteerd:

rds34

.