RDS Web Access – login met E-mail adres of gebruikersnaam

Standaard wordt gevraagd om een domeinnaam gevolgd door een back slash en de username. Persoonlijk vind ik het mooier als gevraagd wordt naar het E-mail adres. Dat is voor de gebruiker ook nog een duidelijker en voorkomt de veel gemaakte fout om de domeinnaam niet in te vullen.

passwd00

Het loginscherm wordt gevormd door het volgende bestand:

%WINDIR%\Web\RDWeb\Pages\en-US\login.aspx

Hier staat op regel 21 de tekst:

const string L_DomainUserNameLabel_Text = "Domain\\user name:";

die we wijzigen naar:

const string L_DomainUserNameLabel_Text = "E-mail address:";

Het scherm zie er dan alsvolgt uit:

login02

Ook regel 30 passen we aan zodat daar komt te staan:

const string L_DomainNameMissingLabel_Text = "You must enter a valid E-mail address.";

Nu wordt nog steeds zowel Domain\Username als Email-adres geaccepteerd maar voor de gebruiker is het duidelijk wat ingevuld moet worden.

Alleen gebruikersnaam

In sommige gevallen is het zelfs nog eenvoudiger, door alleen de gebruikersnaam te vragen zonder de domeinnaam te hoeven ingeven. We gaan dan wederom naar de login.aspx pagina en wijzigen de tekst naar

const string L_DomainUserNameLabel_Text = "Username:";

en regel 30 wordt dan:

const string L_DomainNameMissingLabel_Text = "You must enter a valid username.";

Om de domeinnaam vast in te stellen, open “webscripts-domain.js” en wijzig regel 7 in

var strDomainName = "domeinnaam";

waarbij domeinnaam uiteraaard jouw domeinnaam is. Voeg vóór regel 75 de volgende code toe: (en Save het bestand)

if ( -1 == strDomainUserName.indexOf("\\") )
{
 if ( -1 == strDomainUserName.indexOf("@") )
 {
  strDomainUserName = strDomainName+"\\"+strDomainUserName;
 }
}

het resultaat zou er alsvolgt uit moeten zien:

code01

Open “renderscripts.js” en voeg een nieuwe regel toe, bovenaan als eerste regel:

var strDomainName = "domeinnaam";

waarbij domeinnaam uiteraaard weer jouw domeinnaam is. Voeg vervolgens de volgende code toe voor regel 334: (en Save het bestand)

if ( ( -1 == strDomainUserName.indexOf("\\") ) && ( -1 == strDomainUserName.indexOf("@") ) )
{
 strDomainUserName = strDomainName+"\\"+strDomainUserName;
}

het resultaat ziet er dan alsvolgt uit:

code02

That’s all, restart de IIS service op de RDS Web-server.

login01