PIServer – boot RPi 3 via Ethernet

Met PIServer is het mogelijk om de Raspberry PI 3 devices te laten opstarten via het netwerk waardoor het gebruik van SD-cards overbodig wordt. De PIServer draait onder Debian Stretch, op een x86-computer, en hiermee kan een netwerk aan Raspberry PI’s 3 beheerd worden. Denk daarbij aan het OS, de gebruikers en de applicaties.

Raspberry PI network

Client

Om dit mogelijk te maken dient er een instelling gemaakt te worden op de Raspberry PI 3. Dit kan eenvoudig door een regel op te nemen in de /boot/config.txt van een Debian Lite SD-card. De regel die hier dan in dient te komen is:

program_usb_boot_mode=1

Dit zal een bit-waarde zetten in het OTP (One Time Programmable) geheugen van de Raspberry Pi SoC zodat ‘network booting’ mogelijk wordt. Vervolgens dient de RPi 3 hiermee opgestart te worden waardoor deze instelling geldig wordt. Na het schrijven van de OTP kan de SD-card verwijderd worden.

Server

De server draait op een fysieke PC of een virtuele PC. Dit kan Hyper-V, VMWare, Proxmox, VirtualBox, etc… zijn. Installeer hierop dan de laatste versie van Debian Stretch. Deze ISO wordt dan gebruikt om de Virtuele Machine aan te maken.

In mijn speeltuin maak ik een VM aan met Debian Stretch als OS. Nadat de server opgestart is kan de PIServer-applicatie gevonden worden via Preferences -> PIServer of indien Nederlands ingesteld is al weergave-taal, Voorkeuren -> PIServer.

PIServer

Clients:D

Hier zal het MAC-adres van de Raspberry PI verschijnen nadat deze aan het netwerk is aangesloten en opgestart.

PIServer clientsSoftware:

Hier wordt aangegeven welk OS gebruikt moet gaan worden voor elke gedetecteerde Raspberry PI. Momenteel kan gekozen worden uit:

  • Raspbian
  • Raspbian Lite
  • upload zelf een OS dat geschikt is voor de Raspberry PI 3.

PIServer software

Users:

In de users-tab kunnen gebruikers aangemaakt worden waarmee op de Raspberry PI ingelogd kan worden. Deze optie werkt echter (nog) niet in deze versie van PIServer. Ook het koppelen van gebruikers aan groepen is in deze versie niet mogelijk maar ik neem aan dat dit snel opgelost wordt.

Als ‘pleister op de wonde’ kan in PIServer bij de Software een console ge-opend worden waarbij je als root-gebruiker allerlei instellingen kunt maken zoals users en groups en er kan uiteraard via apt-get ook software toegevoegd worden. De gekoppelde Raspberry PI kan hier dan gebruik van maken.

Als dit allemaal ingesteld is kan de Raspberry PI 3 aangezet worden zonder SD-Card en zal het gekoppelde Operating System opgestart worden.