Networking

Raspberry PI 3 B+: zie onderaan de pagina!

IP adres instellingen in /etc/network/interfaces: sudo nano /etc/network/interfaces

dynamic IP adres (standaard instelling)

iface eth0 inet dhcp

De MusicPlayer(s) zijn zodanig ingesteld dat bij aansluiting van een netwerkkabel de RPi een IP adres krijgt van de DHCP server in het (thuis)netwerk, en dit IP adres wordt uitgesproken over de luidsprekers. Hiervoor is een script geïnstalleerd, genaamd sayIPadres.py, dat met opstarten wordt uitgevoerd.

static IP adres

Mocht je geen DHCP server hebben of niet willen dat er via DHCP een adres opgehaald wordt, dan kun je dit wijzigen in een static IP adres. Edit het genoemde bestand en wijzig het eth0 gedeelte:

iface eth0 inet static
address 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

DNS server

DNS verwijzing in /etc/resolv.conf: sudo nano /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.1

Wifi

Op het Raspberry Pi forum loopt een topic waar je altijd de laatste driver kunt downloaden voor de nieuwere kernel versies voor de Realtek mini Wifi adapter. Er zijn echter ook adapters die ‘out-of-the-box’ herkend worden, zoals de Wi-Pi.

Bij gebruik van een Wifi netwerk: sudo nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "wifi-naam"
wpa-psk "wifi-password"

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Bij gebruik van meerdere Wifi netwerken:
Wijzig eerst de wpa_supplicant.conf met:

sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="wifi_naam1"
    psk="wachtwoord1"
    proto=WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP
    auth_alg=OPEN
    id_str="home"
}

network={
    ssid="wifi_naam2"
    psk="wachtwoord2"
    proto=WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP
    auth_alg=OPEN
    id_str="mobile"
}

network={
    ssid=""
    key_mgmt=NONE
}

De laatste 4 regels hierboven zijn om op een openbare Wifi-hotspot te kunnen inloggen.

Hierna de sudo nano /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface home inet dhcp
iface mobile inet dhcp
iface default inet dhcp

Restart the computer: sudo reboot


Raspberry PI 3 B+

Deze werkt anders dan hierboven staat beschreven. Met Raspbian Stretch Lite heb ik het volgende gevonden om de WiFi adapter te kunnen gebruiken:

Allereest de instellingen voor het WiFi netwerk aanpassen via:

sudo raspi-config

Hier in de ‘Network Options‘, kun je je SSID, samen met de ‘passphrase‘.

In de ‘Localisation Options‘ dien je ook de WiFi Country op te geven, bv. NL

Vervolgens moet de interne WiFi adapter enabled worden met:

sudo rfkill unblock 0

En tenslotte de interface tot leven wekken met:

sudo ip link set wlan0 up

ff rebooten en je WiFi zou het moeten doen!