Kubernetes cluster via Rancher

Ter lering ende vermaeck ga ik een Kubernetes Cluster maken met Raspberry PI’s, model 4B, bestaande uit één master en twee workers (minions). De RPI’s krijgen hun spanning via USB-C connectors, aangesloten op een USB Power Hub. Via ethernetkabels zijn ze allen aangesloten op een netwerk-switch (Gigabit). Een SD card voorziet in het Linux OS. (Ubuntu)

De pre-requisites zijn:

  • Nieuwe installatie van Ubuntu
  • Netwerkkabels aangesloten op een Gigabit Network switch waarop ook mijn laptop is aangesloten (en dus SSH toegang)
  • USB voedingskabels aangesloten aan een Xtorm USB Power Hub
  • Hostname en Static IP adres
    • master = 192.168.1.50
    • node1 = 192.168.1.51
    • node2 = 192.168.1.52

Stap 1. Installeren Ubuntu

Om ubuntu te installeren, volg de stappen zoals beschreven in ‘Installatie Ubuntu op RPi

Optioneel: installeer kubectl op de RPi:

$ curl -LO "https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/arm64/kubectl"
$ chmod +x ./kubectl
$ sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
$ kubectl version --client

Optioneel: installeer Helm op de RPi:

$ curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3
$ chmod 700 get_helm.sh
$ ./get_helm.sh
$ helm --version

Stap 2. Installeren docker

Volg de stappen zoals beschreven op ‘Installeren Docker op Ubuntu

Stap 3. RPI’s configureren als Kubernetes Cluster met Rancher Manager

In de Rancher manager kan nu een nieuwe cluster toegevoegd worden via de optie ‘Existing nodes

Geef de nieuwe cluster een naam, bijvoorbeeld ‘raspberry-pi’, kies in de opties voor de role(s), eventueel ‘Advanced options’ en kies voor ‘Next’.

Afhankelijk van de ‘Node Options‘, kopieer het getoonde commando en gebruik dit op de Raspberry Pi middels een ssh-connectie. Deze zal de rancher componenten pullen en de installatie uitvoeren.

Na een paar minuten is de nieuwe Raspberry Pi cluster toegevoegd.