Installeren van packages met APT

Voor het installeren van software (packages) hebben we het commando ‘apt-get’. (Advanced Packaging Tool ) Hiermee worden packages vanuit ‘repository‘ servers op het Internet gedownload. ‘Packages’ is de naam voor een applicatie waarin o.a. gecompileerde programma’s met versiebeheer, configuratiebestanden en afhankelijkheden staan waarmee software geïnstalleerd kan worden, verwijderd of ge-update.

Repositories

Welke repository-servers geraadpleegd worden, is te vinden in het bestand ‘/etc/apt/sources.list’, bijvoorbeeld:

deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-free
deb http://apt.osmc.tv jessie main

apt-get

Een package installeren:

sudo apt-get install package

Verwijderen van een package:

sudo apt-get remove package

Om ongebruikte packages te verwijderen is het het commando:

sudo apt-get autoremove

Zoeken naar een package:

sudo apt-cache search package

Updaten van de package-list:

sudo apt-get update

Upgraden van geïnstalleerde packages:

sudo apt-get upgrade

De kernel en firmware zijn ook packages en zullen met bovenstaande commando’s ook ge-update worden.

Opruimen

Packages die eenmaal geïnstalleerd zijn worden bewaard in /var/cache/apt/archives en kunnen verwijderd worden indien de ruimte op de SD card nodig is met:

sudo apt-get clean

Oudere packages in de cache kunnen opgeruimd worden met:

sudo apt-get autoclean

Om te controleren of er geen ontbrekende afhankelijkheden zijn:

sudo apt-get check

Meer commando’s en opties voor apt-get kunnen gevonden worden met:

sudo apt-get

Updaten van de kernel

sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update