Gebruik Docker met systemd

Om een efficientere cgroup-driver te gebruiken dan de standaard cgroupfs, maak een bestand genaamd /etc/docker/daemon.json met de volgende inhoud:

{
   "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
   "log-driver": "json-file",
   "log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "3"
   },
   "storage-driver": "overlay2"
 }

Hierdoor wordt systemd gebruikt hetgeen tevens aanbevolen wordt voor Kubernetes. Door ook deze cgroup-manager te gebruiken voor docker is er slechts één cgroup-manager actief waardoor er een betere bewaking is over het gebruik van resources in het OS.

De overlay2 storage-driver is de aanbevolen driver voor de populaire Linux distributies.

Hetzelfde geldt voor de log-driver, de aanbevolen standaard is json-file. De opties worden gebruikt om de log-rotation in te stellen.