Installeren Docker in Ubuntu

Ubuntu komt zonder docker dus dat moet geïnstalleerd worden met de package manager apt.

$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

Vervolgens de ‘dependencies’ voor docker installeren met:

$ sudo apt -y install apt-transport-https 

hierna de gpg key ophalen met:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

gevolgd door de repository voor docker toevoegen:

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Uiteindelijk de apt updaten en docker installeren vanaf de docker-repository:

$ sudo apt update
$ apt-cache policy docker-ce
$ sudo apt install -y docker-ce

Handig is het om de huidige gebruiker toe te voegen aan de docker group:

$ sudo usermod -aG docker ${USER}