Installeren Docker in Ubuntu

Ubuntu komt zonder docker dus dat moet geïnstalleerd worden met de package manager apt.

$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

Vervolgens de ‘dependencies’ voor docker installeren met:

$ sudo apt -y install apt-transport-https 

hierna de gpg key ophalen met:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

gevolgd door de repository voor docker toevoegen:

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Uiteindelijk de apt updaten en docker installeren vanaf de docker-repository:

$ sudo apt update
$ apt-cache policy docker-ce
$ sudo apt install -y docker-ce

Handig is het om de huidige gebruiker toe te voegen aan de docker group:

$ sudo usermod -aG docker ${USER}

Om nu een efficientere cgroup-driver te gebruiken dan de standaard cgroupfs, maak een bestand genaamd /etc/docker/daemon.json met de volgende inhoud:

{
   "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
   "log-driver": "json-file",
   "log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "3"
   },
   "storage-driver": "overlay2"
 }

Hierdoor wordt systemd gebruikt hetgeen tevens aanbevolen wordt voor Kubernetes. Door ook deze cgroup-manager te gebruiken voor docker is er slechts één cgroup-manager actief waardoor er een betere bewaking is over het gebruik van resources in het OS.

De overlay2 storage-driver is de aanbevolen driver voor de populaire Linux distributies.

Hetzelfde geldt voor de log-driver, de aanbevolen standaard is json-file. De opties worden gebruikt om de log-rotation in te stellen.