Installatie Node en Npm

Voor deze handleiding ga ik ervan uit dat er een nieuwe installatie van Raspbian Stretch op de SD kaart staat en dat de Raspberry PI hiermee opgestart is. De laatste versie van Stretch heeft de ssh service uit staan dus die gaan we eerst maar een aanzetten:

sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

Hierna kun je dus met je eigen PC een ssh verbinding maken met de Raspberry PI hetgeen het kopieren en plakken van de commando’s eenvoudiger maakt.

ssh pi@raspberrypi.local

Het standaard wachtwoord van ‘pi’ is ‘raspberry’


Om naast Python en Bash scripts ook Javascripts te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om node.js te installeren. Eerst maar eens updaten:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Geef nu het volgende commando om de repo van nodeJS toe te voegen:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -

Vervolgens kan dan nodeJS geïnstalleerd worden met:

sudo apt-get install -y nodejs gcc g++ make python

Als laatste nog even npm updaten:

sudo npm install -g npm

Controleren op de versie:

node -v
npm -v