Hoe werkt de GPIO poort?

Hoe werkt de GPIO poort

P1-2 Een pin als ‘INPUT’ heeft geen waarde (floating) maar kan met een interne weerstand ‘hoog’ (UP) of ‘laag’ (DOWN) gezet worden. Zodra de switch wordt ingedrukt zal de waarde omgeschakeld worden en wordt deze als zodanig gedetecteerd. PUD GPIO.setup(pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) dus switch wordt verbonden met GND GPIO.setup(pin,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) dus switch wordt verbonden met 5V In sommige distributies dient eerst de RPi.GPIO functie toegevoegd te worden met:

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip python-dev
sudo pip install RPi.GPIO

Hierna kan de GPIO interface gebruikt worden in bv. Python scripts.