[Proxmox] NFS share toevoegen aan VM

Op een NFS server (NAS, Storage Sever, etc..) worden NFS shares aangemaakt die via een NFS client gemount kunnen worden in een VM. Met Proxmox kunnen de NFS shares gemount worden op de pve en dan gebruikt worden als extra disk aan een VM. Op zich vrij eenvoudig, hier een beknopte uitleg.

In de NFS server wordt een NFS share aangemaakt, bijvoorbeeld om te dienen als extra disk op de VM met de naam ‘speeltuin-w01‘. De share wordt dan ook ‘speeltuin-w01-b‘ genoemd en die wordt gekoppeld in Proxmox. Kies hiervoor Datacenter -> Storage -> Add -> NFS

Vul de gegevens in naar de NFS server en de NFS share

Vervolgens kan de NFS share als een extra disk aan een VM gekoppeld worden.

Disk mounten in VM

Om de disk te mounten in de VM wordt een partitie gemaakt en deze geformatteerd als EXT4. Daarna wordt deze gemount in een directory. De commando’s: (Ervan uitgaande dat de nieuwe disk /dev/sdb is)

$ sudo -i
$ parted /dev/sdb

(parted) mklabel msdos

(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? primary 
File system type? [ext2]? ext4 
Start? 1 
End? 100%

(parted) quit

# mkfs.ext4 /dev/sdb1
# e2label /dev/sdb1 labelnaam

Vervolgens wordt een directory aangemaakt om de disk daarin te mounten:

$ sudo -i 
# mkdir /mnt/datadisk
# mount /dev/sdb1 /mnt/datadisk

Tenslotte dient de volgende regel toegevoegd te worden aan /etc/fstab

/dev/sdb1   /mnt/datadisk  ext4   defaults    0   0