[Proxmox] Disk vervangen door SSD

Zeker met virtualisatie geldt: “hoe sneller de disk hoe beter” en daarom ga ik een langzame HDD disk vervangen door een snelle(re) SSD disk. Als eerste de aansluitingen controleren…

Ik heb een HP Z800 machine waar de disk in vervangen gaat worden en deze beschikt over een 4-tal tray’s waar de disks in geschoven kunnen worden. Maar eerst ga ik de disk er los bij plaatsen, de data overzetten en dan de ‘oude’ disk uit de bay halen en de nieuwe disk er weer in. Op het moederbord is nog een sata-poort over en een extra voedings-connector is er ook dus aansluiten van de nieuwe SSD disk is snel gedaan. Proxmox hoeft niet opnieuw opgestart te worden, de disk wordt gelijk herkend, de disk dient alleen nog ge-initialiseerd te worden om er een LVM-volume op te zetten

De commando’s zijn:

# lsblk

om te zien welk device de nieuwe disk is geworden, in dit geval /dev/sde. Deze wordt geinitialiseerd met GPT en vervolgens voorzien van een ext4-partitie op de hele schijf:

# parted /dev/sde mklabel gpt
# parted -a opt /dev/sde mkpart primary ext4 0% 100%

Om nu een LVM Volume te maken en een Volume Group volstaan de 2 laatste commando’s:

# pvcreate /dev/sde1
# vgcreate fastdrive /dev/sde1

Via de Proxmox GUI kan de disk toegevoegd worden als LVM: Data -> Storage -> Add -> LVM. Het ID is de naam, bv. ‘fastdrive’, selecteer de juiste volume-group en de standaard ‘Context’ is ‘Disk Images, Containers’. Selecteren van ‘Add‘ voegt de schijf toe.

In de Proxmox gui wordt de nieuwe SSD schijf als ‘fastdrive’ getoond

Nu kunnen bestaande disks verplaatst worden naar deze snelle schijf.

Performance Check

Op de ETCD node(s) kan een performance check uitgevoerd worden. Het commando en het resultaat:

$ etcdctl check perf
60 / 60 Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom! 100.00% 1m0s
 PASS: Throughput is 147 writes/s
 PASS: Slowest request took 0.279631s
 PASS: Stddev is 0.031584s
 PASS

Zonder extra opties worden ‘small’ packages getest maar dat is voor mijn applicaties voldoende.

Ter vergelijking, een etcd performance test met een trage(re) HDD:

$ etcdctl check perf
  60 / 60 Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom! 100.00% 1m0s
 FAIL: Throughput too low: 65 writes/s
 Slowest request took too long: 2.652584s
 Stddev too high: 0.268945s
 FAIL