Password expired?

Indien het wachtwoord van een gebruiker is verlopen en de gebruiker wil inloggen via een RDS sessie, wordt het volgende scherm getoond:

passwd01

Daar zit je als administrator nou niet echt op te wachten: gebruikers die je bellen bij nacht en ontij omdat hun wachtwoord is verlopen… dat gaan we dus aanpassen!

Start op de RD Web Access server de ‘Internet Information Services (IIS) Manager’ en ga in de RDWeb site naar Pages. Dubbelklik op ‘Application Settings‘ en zoek ‘PasswordChangeEnabled

passwd02

Wijzig nu ‘false’ naar ‘true’ en het resultaat is direct zichtbaar:

passwd03

De gebruiker kan nu zelf zijn of haar wachtwoord vernieuwen. (don’t mind the workspace name!)

passwd04

Gebruikersnaam zonder domeinnaam of emailadres

Indien de instellingen zodanig zijn aangepast dat de gebruiker alleen een gebruikersnaam hoeft in te geven in de login-pagina, dan zullen er een aantal aanpassingen gedaan moeten worden voor de password-change-pagina’s.

Open password.aspx en wijzig regel 19 t/m 22 in het volgende:

    const string L_DomainUserNameLabel_Text = "Gebruikersnaam:";
    const string L_OldPasswordLabel_Text = "Huidig wachtwoord:";
    const string L_NewPasswordLabel_Text = "Nieuw wachtwoord:";
    const string L_ConfirmNewPasswordLabel_Text = "Bevestig nieuw wachtwoord:";

voeg de volgende regel toe opregelnummer 34:

const string L_DefaultDomain = "domeinnaam";

waarbij domeinnaam uiteraard je eigen domeinnaam is. Voeg na regel 111 de volgende code toe:

ShortUserName.Value = DomainUserName.Value;
    if ( !(DomainUserName.Value.Contains("\\")) )
    {
      DomainUserName.Value = L_DefaultDomain+"\\"+DomainUserName.Value;
    }

het resultaat is dan:

code03

Het formulier om het wachtwoord te wijzigen begint vanaf regel 173 en de form-parameters gaan we wijzigen zodat het gebruikernaam-veld niet leeg blijft bij een verkeerde invoer. Wijzig regel 173 (de form-code) in het volgende:

<form id="FrmLogin" name="FrmLogin" action="password.aspx?UserName=<%=ShortUserName.Value%>" method="post">

Op regel 189 staat het input-veld voor de gebruikersnaam, deze gaan we wijzigen in de volgende code:

<input id="ShortUserName" name="ShortUserName" type="text" class="textInputField" runat="server" size="25" autocomplete="off" disabled />
<input id="DomainUserName" name="DomainUserName" type="hidden" runat="server" />

Save het bestand en de wijzigingenzijn direct doorgevoerd.

Indien er gebruik gemaakt wordt van meerdere domein-namen in de organisatie, dan kan nog steeds de domein-naam ingegeven worden in het formaat “domeinnaam\username” of de UPN als “username@domainname”.

password2