GIT pull geen authentication?

Via de Bash in Windows 10 kon ik altijd mijn GIT repositories pullen. Tot nu dan, want ik krijg de volgende foutlmelding:

$ git pull
Could not open a connection to your authentication agent.

Gelukkig blijkt dit eenvoudig op te lossen met:

eval $(ssh-agent)

Hierna het ssh wachtwoord invoeren en we kunnen de bestanden weer updaten.

Tune de opdrachtprompt

De Opdrachtprompt gestart met cmd.exe, kan aangepast worden middel seen Autorun bestand dat uitgevoerd wordt bij opstarten van de command prompt. Dit is een registry-instelling die staat in HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor en is een string genaamd ‘Autorun‘. Hierin kun je aangeven welk bestand je wilt starten, bijvoorbeeld environment.cmd:
Hierin kun je bv. de volgende commando’s plaatsen: Lees verder

VMWare VM migreren naar Proxmox

We draaien al een tijdje met VMWare en om hier meer functionaliteit uit te halen willen we een High Availability systeem instellen. Daarnaast is het verstandig om backups te kunnen maken van de VM’s en deze functies vereisen het gebruik van VMWare vSphere Server. Dat kan aardig in de papieren lopen en voor thuisgebruik is er een goedkope(re) oplossing in de ‘open source’ mogelijkheden: Proxmox We gaan dus de Windows Server VM’s migreren! Lees verder

Powershell om FTP server in te richten

Onderstaande commando’s maken een FTP-site aan op een Windows Server. Hierbij wordt de gebruiker/wachtwoord in plain tekst geaccepteerd en de standaard folder is D:\Data\Ftp

Install-WindowsFeature Web-FTP-Server

Install-WindowsFeature Web-Mgmt-Console

Import-Module WebAdministration

New-WebFtpSite -Name "Default FTP Site" -Port "21" -Force

cmd /c \Windows\System32\inetsrv\appcmd set SITE "Default FTP Site" "-virtualDirectoryDefaults.physicalPath:D:\Data\Ftp" 

Set-ItemProperty "IIS:\Sites\Default FTP Site" -Name ftpServer.security.authentication.basicAuthentication.enabled -Value $true 

Add-WebConfiguration "/system.ftpServer/security/authorization" -value @{accessType="Allow";roles="Administrators";permissions=3} -PSPath IIS:\ -location "Default FTP Site"

Restart-WebItem "IIS:\Sites\Default FTP Site"

Docker in een Microsoft Azure VM

Microsoft Azure is een populaire cloud-service dat o.a. wordt gebruikt om virtuele machines uit te rollen. De virtualisatie maakt het mogelijk om hardware-resources te delen tussen de VM’s en kan zodoende efficiënt ingezet worden. Lees meer…

XML transformeren m.b.v. XSLT

Wat is XMLTV?
XML – Extensible Markup Language is een (tekst)bestand met een speciale opmaak. Het lijkt erg veel op HTML-code en wordt gebruikt om gegevens over te brengen tussen verschillende (type) computersystemen om documenten te maken of om databases te vullen. Wij gebruiken een XML-bestand genaamd ‘xmltv.xml’ om een electronische TV-gids (EPG) te voorzien van gegevens over TV uitzendingen. Lees verder