Powershell voor Office365

Een aantal instellingen voor de mailboxen van Office365 kunnen alleen aangepast worden met Powershell. Hiervoor dient ‘Powershell voor Office365’ ge├»nstalleerd te worden (minimaal Windows 7 of Windows server 2008 R2)

Powershell voor Office365 32-bits
Powershell voor Office365 64-bits

Om hierna in te loggen met Powershell dienen de login-credentials meegestuurd te worden en die vangen we op met:

$LiveCred = Get-Credential

En dan nemen we dit mee met het volgende commando:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic  -AllowRedirection

De plugin voor de Office365 commando’s haal je hier op:

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (64-bit version)

Import-Module MSOnline

That’s all! Probeer maar eens het commando ‘get-mailbox’ om alle mailboxen te zien.