Full Access in andere mailbox

Met powershell kan het volgende commando hiervoor gegeven worden:

Add-MailboxPermission {mailbox} -UserĀ {user} -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

waarbij {mailbox} de mailbox is waarop rechten verkregen moeten worden en {user} de gebruiker is die de rechten nodig heeft.