Voorkom ongewenst wijzigen van bestanden

Bestanden in- en uitchecken

Door een bestand uit te checken wordt voorkomen dat meerdere personen tegelijkertijd wijzigingen aanbrengen, zodat er geen conflicten en verwarring kunnen ontstaan over de wijzigingen. Met het inchecken en uitchecken van bestanden is het ook eenvoudiger om versies bij te houden, want er wordt alleen een nieuwe versie gemaakt bij het inchecken en niet telkens als het bestand wordt geopend en gesloten.

Klik op ‘Menu openen’ (de 3 puntjes) en vervolgens nogmaals op ‘Menu openen’

1drive07

Kies nu voor uitchecken.

Wanneer een bestand is uitgecheckt, kan niemand het bewerken behalve degene die het heeft uitgecheckt. Het pictogram in de bibliotheek verandert om aan te geven dat het bestand is uitgecheckt . Wanneer u de muisaanwijzer op het uitgecheckte pictogram plaatst, wordt de naam van de persoon die het bestand heeft uitgecheckt weergegeven als scherminfo.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd kan het bestand weer ingechecked worden zodat iedereen de wijzigingen kan zien.

1drive08