MS SQL 2012 R2 Log Shipping

Om een toch database beschikbaar te hebben tijdens een probleem met de SQL server kan de database op een andere server ‘bijgehouden’ worden. Dit houdt in dat alle transacties ook op de backup-server uitgevoerd worden. De backup-server houdt de database hiervoor in read-only mode en de transacties worden via logshipping overgezet.

Een voorwaarde is dat de originele database wel in ‘full recovery’ mode staat. Dit kan met:

SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'databasename'
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [databasename] SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
GO

.