Let’s Encrypt auto renewal

De certificaten die aangemaakt zijn met ‘certbot’ worden op veel Linux distri’s automatische vernieuwd middels een timer die standaard wordt mee-geïnstalleerd met certbot. Mocht dit niet het geval zijn, lees dan hier hoe je dat met een crontab job kunt doen: Autorenewal met Certbot