Dynamische Web content via GIT

In Kubernetes kon een volume aangemaakt worden met een GIT-Repo als bron. Dit type volume is echter ‘deprecated‘ en een betere manier voor dynamische web-content in een Kubernetes deployment is om een ‘init-container‘ te gebruiken die een git-repo in een ‘emptyDir‘ volume plaatst dat gebruikt wordt door de webserver.

HTML-content

De web-content in een simple-html repo kan bestaan uit een index.html pagina met een aantal images in een images-directory. Bijvoorbeeld: https://gitlab.com/nokkie/simple-html

init-container

Een init-container om een git-repo in de html-directory voor nginx te plaatsen, kan er alsvolgt uitzien:

initContainers:
- name: git-clone
  image: nokkie/alpinegit:arm64
  args:
  - git 
  - clone
  - https://gitlab.com/nokkie/simple-html.git
  - /var/www/html
  securityContext:
   runAsUser: 1000
   allowPrivilegeEscalation: false
   readOnlyRootFilesystem: true
  volumeMounts:
   - name: html
    mountPath: /var/www/html

Hierbij wordt een alpinegit image gebruikt om het git-clone commando uit te kunnen voeren op een Raspberry Pi. Voor andere architecture zoals AMD64, zijn er beschikbare images te vinden op docker hub.

volume

In de nginx container (in dezelfde pod) kan nu een emptyDir volume gebruikt worden naar hetzelfde mountPath:

 containers:
 - name: nginx
  ...
  volumeMounts:
  - mountPath: /var/www/html
   name: html
   readOnly: true
 volumes:
 - name: html
  emptyDir: {}

Deze wordt aangeduid met ‘readOnly: true’ zodat alleen een wijziging kan worden gedaan door de git-repo met html-content aan te passen en de Kubernetes pod te vervangen via een re-deployment. (al dan niet met fleet)

deployment

Een complete deployment manifest ziet er dan zo uit:

---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: simple-nginx
 namespace: simple-nginx
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: simple-nginx
    image: nginx
    volumeMounts:
    - name: html
     mountPath: /var/www/html
   initContainers:
   - name: git-clone
    image: nokkie/alpinegit:arm64
    args:
    - git 
    - clone
    - https://gitlab.com/nokkie/simple-html.git
    - /var/www/html
    volumeMounts:
    - name: html
     mountPath: /var/www/html

Wellicht is het noodzakelijk om de juiste git-image te vinden voor de gebruikte architecture op jouw Kubernetes worker nodes. In bovenstaand manifest wordt een ARM64-image gebruikt voor een Raspberry Pi.