[K8s] NFS Provisioner

Binnen Kubernetes bestaat de mogelijkheid om PVC’s aan te maken op NFS-shares. Dit kan door een PV aan te maken met type NFS, maar het kan ook dynamisch met een NFS Provisioner.

Gebruik Helm om de repo toe te voegen en installeer de NFS Provisioner met Helm.

Voeg eerst de repo toe aan helm en voer een repo update uit:

$ helm repo add nfs-subdir-external-provisioner https://kubernetes-sigs.github.io/nfs-subdir-external-provisioner
$ helm repo update

Stel nu dat de NFS server IP adres 192.178.1.123 is en dat de NFS share export is: /nfs/kubernetes. De te gebruiken namespace voor de NFS provisioner wordt nfs-storage Gebruik dan het volgende commando om de provisioner toe te voegen:

$ helm install nfs-subdir-external-provisioner nfs-subdir-external-provisioner/nfs-subdir-external-provisioner --set nfs.server=192.168.1.123 --set nfs.path=/nfs/kubernetes -n nfs-storage --create-namespace

Na een succesvolle installatie zal er een StorageClass bijgekomen zijn met de naam ‘nfs-client‘. Deze sc kan dan gebruikt worden in een PVC om daarmee de PV aan te laten maken door de NFS Provisioner.