Jenkins koppelen aan GitLab

Jenkins kan getriggered worden om build te maken nadat een nieuwe merge op de GitLab server is goedgekeurd en uitgevoerd. Hiervoor dient wel de GitLab plugin geïnstalleerd te worden.

In het Jenkins Dashboard, ga naar ‘Manage Jenkins’ -> ‘Manage Plugins’. Voeg de volgende plugin toe:
– GitLab plugin

De koppeling wordt gerealiseerd middels een ‘Access token‘ in GitLab en die wordt aangemaakt in de Settings van de gebruiker die rechten heeft op de repository die gebruikt gaat worden.

De token wordt bovenaan de pagina getoond en kune je het best op een veilige plaats opslaan, bv. in een KeePass kluis.

Terug naar Jenkins, ‘Manage Jenkins’ -> ‘Credentials

Hier kun je een domain aanmaken, bijvoorbeeld ‘digitalinfo.nl’ en na het selecteren van dit domain kan een ‘New Credential‘ aangemaakt worden. Kies dan voor de ‘GitLab API token‘ en vul de token in.

Ga wederom naar ‘Manage Jenkins‘ -> ‘Configure System‘ en vul de gegevens in voor GitLab, inclusief de credential met de token. Gebruik ‘Test Connection‘ om de koppeling te testen!