Storage Spaces

Storage Spaces is de Microsoft oplossing voor disk storage geïntroduceerd in Windows Server 2012. Het is te gebruiken voor een enkele disk in de server of gebruik met JBOD (Just a Bunch Of Disks) waarbij redundancy ingesteld kan worden die vergelijkbaar is met RAID-systemen.

  • Simple Storage Space is vergelijkbaar met RAID-0, de data wordt verdeeld weggeschreven (striped) over een aantal disks in de pool.
  • Mirrored Storage Space is vergelijkbaar met RAID-1 waarbij de disks gemirrored worden.
  • Parity Storage Space is dan weer vergelijkbaar met RAID-5 waarbij een parity-bit op één van de disks wordt weggeschreven zodat bij uitval van een disk deze herberekend kan worden.

Het is tevens mogelijk om, bij Mirrored en Parity Spaces, een hot-spare disk aan te wijzen waarbij bij een failure automatisch de data naar de hot-spare wordt geschreven en deze deel gaat uitmaken van de storage space.

Storage Spaces kan dus gebruikt worden op een eenvoudige Windows Server (2012>) en een aantal willekeurige (goedkope) disks en deze server met Storage Space kan dan via iSCSI of SMB3.0 gebruikt worden als opslag voor bijvoorbeeld Hyper-V Clusters.

Het is tevens mogelijk om ‘Cluster Shared Volumes’ (CSV) te maken op een Storage Space met ‘Resilient File System’ (ReFS) volumes. Hiervoor is dan wel minimaal Windows Server 2012 R2 nodig.