Hyper-V Generatie

In de huidige versie van Hyper-V (op mijn Windows 2012 R2 server) krijg ik de mogelijkheid om een ‘Generatie‘ te kiezen voor de nieuwe virtuele machine. De keuze is ‘Generatie 1’ of ‘Generatie 2’.

hyper-v-generations

Wat is nieuw?

‘Generatie’ is een set aan hardware componenten waarop de nieuw te installeren virtuele machine op gebaseerd is. De oudere generatie 1 is gebaseerd op de Intel 440BX chipset en is inmiddels enigszins gedateerd te noemen.

Generatie 2 is een nieuwe set aan virtuele devices die in deze versie ge-emuleerd worden. Hierdoor gelden de ‘tekortkomingen’ van generatie 1 niet meer, maar de eis is dat het te installeren OS tenminste Windows Server 2012 of Windows 8 64-bits is.

Firmware

(Powershell: Get-VMBios is in Generation 2 vervangen door Get-VMFirmware)

De BIOS in generatie 1 was nog PCAT, die nieuwe generatie maakt gebruik van UEFI BIOS waarmee ook grotere MBR partities dan 2.2TB mogelijk is en doordat deze firmware 64-bits is, wordt uitsluitend een 64-bits OS ondersteund.

Een aantal devices zoals floppy-drives, COM-poorten, PS/2 muis, S3 video, PCI bus en oude netwerk-drivers zijn verwijderd en nieuwe mogelijkheden zoals booten van iSCSI device en ‘storage spaces‘ is toegevoegd. Deze zijn trouwens terug te vinden in de ‘device manager’ als de ‘Integration Services‘ up-to-date is.

Ook is de beveiliging met generatie 2 beter geregeld dan met generatie 1 en is het verbruik van Hyper-V resources minder, hetgeen de performance ten goede komt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ontbrekende ‘legacy network adapter’ die in een generatie 2 VM niet meer aanwezig is.

Bovenstaande informatie en meer is in het Engels te lezen: John Howards Blog