Rancher integratie

Via Virtualization Management kan een Harvester cluster beheerd worden. Het toevoegen van een Harvester node geschiedt middels ‘Import Existing‘ en het toevoegen van een URL in de Advanced -> Settings van Harvester. Eenmaal toegevoegd kan Harvester beheerd worden vanuit de Rancher UI.

Nieuwe cluster via Harvester Node Driver

Aanmaken van een nieuwe K8s cluster kan nu dus ook via de Harvester Node Driver. Kies hiervoor via Cluster Management de optie ‘Create’ -> Harvester

Er kunnen nu RKE1/RKE2 Kubernetes clusters in Rancher v2.6.3+ aangemaakt worden op de Harvester clusters waarbij Harvester ondersteuning biedt voor Load balancer en Persistent Storage.

Cloud Credentials

Voor het aanmaken van een cluster via de node drivers, is een cloud credential nodig. Deze kan aangemaakt worden via ☰ -> Cluster Management -> Cloud Credentials -> Create

en kies dan voor Harvester

Node Templates

Node templates worden gebruikt om via de Harvester Node Driver een nieuwe K8s cluster aan te maken op Harvester. Hier wordt eerst de ‘1. Cloud Credential‘ ingesteld

en vervolgens in de ‘2. Instance Options‘ worden de CPUs, memory, disks, netwerk, namespace, cloud-image en SSH user ingesteld:

In ‘3. Advanced Options‘ kunnen de cloud-init settings meegegeven worden. Dit kan hier ingevoerd worden als tekst of kies een Cloud Config template die eerder in Harvester is aangemaakt:

Create Cluster

Kies voor ☰ > Cluster Management -> Create om een nieuwe cluster aan te maken. Kies voor ‘Harvester’ en er wordt nu een Node Pool aangemaakt. Gebruik hier de ‘Node Template’ die eerder aangemaakt is. Pas eventueel de overige opties aan en kies voor ‘Create

In Harvester worden vervolgens de node(s) aangemaakt door de node driver:

Uiteindelijk zal deze als cluster verschijnen in Rancher Manager.

Harvester Cloud Provider

De node in het cluster heeft een taint met een NoSchedule resultaat.

Omdat we de optie ‘Harvester (Out-of-tree)‘ gebruikt hebben bij het aanmaken van het cluster, zal er een ‘Harvester Cloud Provider‘ toegevoegd moeten worden. Dit kan in het cluster via ‘Apps & Marketplace

Hierna zal de taint verwijderd zijn en kan het cluster gebruikt worden.