Harvester Multi Tenancy

Multi Tenancy staat het management van Rancher/Harvester toe voor meerdere gebruikers waarbij de gebruikers rechten hebben binnen een afgeschermd gebied. Dat afgeschermde gebied wordt in Rancher geregeld met Projects en Namespaces.

De eerste stap is om een gebruik aan te maken in Rancher Management via Configuration -> Users & Authentication. Deze gebruiker heeft dan ‘Standard User‘ als permissie.

Daarna wordt via Virtualization Management de Harvester cluster gekozen en daarin via RBAC de gebruiker toegevoegd als ‘Cluster Member‘:

Binnen Harvester kunnen Projects aangemaakt worden waarin de gebruiker als ‘Project Owner‘ of ‘Project Member‘ toegevoegd kan worden.

Binnen het Project kunnen dan Namespaces aangemaakt worden

Hierin kunnen dan Networks, SSH keys, Images, Cloud Config templates e.d. aangemaakt worden die binnen de namespace gebruikt kunnen worden om VM’s aan te maken of, via Rancher Management, clusters aan te maken.