Firewall uitschakelen op Windows Core

De eerste methode is via een Command prompt (als Administrator):

netsh advfirewall set allprofiles state off

De tweede methode is m.b.v. Powershell (als Administrator):

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False