Exchange 2013 Database Availability Groups

Database Availability Groups (DAG) is het clusteren van 2 of meer Exchange Databases om zodoende een extra server stand-by te hebben om de passieve Exchange Database Copy te activeren. Hierdoor kan onderhoud aan servers gepleegd worden en blijft Exchange on-line voor de gebruikers of geeft dit een mogelijkheid om een externe site binnen hetzelfde domain (datacenter) de zekerheid te geven om exchange te kunnen blijven gebruiken in geval van calamiteiten.

Een DAG bestaat uit een aantal (max. 16) Mailbox Servers en in het geval van een even aantal Mailbox Server komt daar een extra (non-exchange) server bij die de rol van File Share Witness (FSW) op zich neemt. (de FSW kan ook in Azure geplaatst worden)

Indien de Exchange Mailbox Servers multi-homed zijn kan de extra netwerk-adapter gebruikt worden als DAG-network waarover de replicatie tussen de databases plaatsvindt. Indien ze slechts één netwerk-adapter hebben dan kan over dit netwerk ook de synchronisatie plaatsvinden.

In Windows 2012 R2 is geen Enterprise Edition nodig, de Standard Edition ondersteund ook clustering. Dit in tegenstelling tot Windows Server 2008 R2 waar dat nog wel nodig was. Wel is het noodzakelijk om de ‘Unified Communications Managed API 4.0 Runtime‘ te installeren.

Hierna kan de DAG gemaakt worden en de mailbox-servers als members toegevoegd worden.