ELK install

ELK kan op diverse manieren ge├»nstalleerd worden. Zo ‘draait’ het op diverse Linux varianten, kan het als Cloud service gebruikt worden bij AWS, Google of Azure, je kunt het ook ‘on-premise’ draaien op een VM of in een Docker container of je rolt het uit met scripts in Puppet of Ansible. Hoe dan ook, op Internet vind je kant-en-klare handleidingen om een Elastic Stack op jouw omgeving te installeren. Bijvoorbeeld op de site van DigitalOcean.

KIJK HIER VOOR DE LAATSTE HUIDIGE VERSIES VAN ELASTICSEARCH, KIBANA EN LOGSTASH!

Voor Ubuntu 16.4:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-elasticsearch-logstash-and-kibana-elk-stack-on-ubuntu-16-04

of voor CentOS 7:

Eerst een paar packages installeren:

# yum install -y java-1.8.0-jdk wget vim net-tools

Vervolgens: https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-the-elk-stack-on-centos-7/

In het bestand /etc/nginx/nginx.conf dient dan ook het gedeelte van ‘server‘ verwijderd te worden.

Mocht selinux enabled zijn, geef dan ook het volgende commando om de nginx proxy te kunnen gebruiken:

sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Als dan ook nog je firewall aan staat, dan dient de http service toegestaan te worden met:

firewall-cmd --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --reload

Hierna kun je met een browser naar je elk-server: