Elastic Stack

Elastic Stack, voorheen genaamd ELK, is een combinatie van open-source producten Beats, ElasticSearch, LogStash en Kibana. Het doel van deze producten is om op een gecentraliseerde manier inzicht te geven in de logging van IT omgevingen. Het berdijf achter deze producten is Elastic.

ElasticSearch is een database gebaseerd op Apache’s Lucene zoek-engine, Logstash is een log ‘pipeline’ dat vanuit verschillende bronnen de logging al dan niet bewerkt, op één of meerdere centrale servers plaatst en Kibana is een grafische omgeving om de logbestanden inzichtelijk te maken en te zoeken via queries. Beats tenslotte, is een log-shipping proces, een agent die de logging naar ElasticSearchh stuurt.