If-This-Then-That

If This Then That, oftewel IFTTT, is een applicatie waarmee allerlei services zijn te koppelen. Meestal gaat die koppeling gepaard met één of twee voorwaardes, vandaar de naam die deze dienst gekozen heeft. De bijbehorende website is te bereiken op https://www.ifttt.com/  en er zijn apps te downloaden op de AppStore en PlayStore.

De services die momenteel gebruikt kunnen worden vind je op de website onder ‘My Applets -> Services‘:

Bijvoorbeeld “Als je foto’s op Instagram plaatst, maak dan gelijk een melding op Twitter“, automatisch. Of, meer waar wij het voor willen gaan gebruiken: “Als je thuis komt, doe het licht aan“. De acties die de verschillende services koppelen worden applets genoemd.

Allereerst maken we een account aan op de website ifttt.com en vervolgens downloaden we de app via de PlayStore op onze Android telefoon, via de AppStore op de iPhone.

Via de ‘discover’ optie op de website worden allerlei gedeelde applets getoond die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om je verlichting aan te sturen is er al een hele verzameling:

Je kunt ook je eigen applets maken maar verstandig is het om eerst te kijken of er al een applet aanwezig is voor het doel waarvoor je het wilt gaan gebruiken.

Om toch een nieuwe applet te maken, dit gaat door op de website via ‘My Applets -> Applets‘ de knop ‘New Applet‘ te klikken. Klik op de + bij this:

en kies vervolgens de service die je wilt gaan gebruiken. In dit voorbeeld een timer die elke maandag om 19:30 het licht in de woonkamer laat knipperen.

Via ‘Create trigger‘ kiezen we de actie die uitgevoerd dient te worden. Klik op de + bij that:

Hier kiezen we voor de ‘HUE Service‘ en de bijbehorende knipper-actie. Uit het pull-down menu voor de verlichting kiezen we voor ‘Woonkamer’. Aangezien de Philips HUE Bridge gekoppeld is, ‘weet’ de HUE actie welke lampen er zijn.

Create action‘ maakt de applet voor ons.

Deze komt nu bij de verzameling ‘My Applets‘, op de website maar ook op je SmartPhone IFTTT-app. Hierdoor kan deze app op de smartphone de trigger doorgeven aan de IFTTT website (cloud-service) en via de gekoppelde HUE service de lampen aansturen.

.