Installeren docker op Raspbian Buster

Ervan uitgaande dat de Raspberry PI 3 B+ voorzien is van een ‘schone’ Raspbian Buster. Ik heb zelf de wifi adapter uitgezet en de RPi’s voorzien van vaste IP adressen.

Als eerste dient de officiele GPG Docker key toegevoegd te worden met:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg | sudo apt-key add -

dan de repository voor docker toevoegen met:

$ echo "deb [arch=armhf] https://download.docker.com/linux/raspbian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

Vervolgens een update met:

$ sudo apt update

en tenslotte kan dan docker-ce geïnstalleerd worden met:

$ sudo apt install --no-install-recommends docker-ce -y

Raspberry PI 2?

Ik kwam er al doende achter dat docker-ce niet wilde starten op mijn Raspberry Pi model2. Een oudere versie van docker-ce deed dat wel en de installatie is dan:

$ sudo apt install docker-ce=18.06.1~ce~3-0~raspbian --no-install-recommends