Docker via proxy

Vaak kom je een extra beveiligingslaag tegen in de vorm van een forward-proxy-server. Deze mag dan als enige een connectie maken via Internet om images op te halen. Een ‘docker pull‘ wil je dan via deze proxy laten lopen.

Dit kan door de docker.service aan te passen met Environment-settings, bv:

[Service]
Environment='HTTP_PROXY=http://192.168.178.50:3128'
Environment='HTTPS_PROXY=http://192.168.178.50:3128'
Environment='NO_PROXY=localhost,127.0.0.1/8,192.168.178.0/24,172.17.0.0/16'

Mocht de service niet aanwezig zijn, bv Ubuntu, dan kun je een bestand aanmaken hiervoor:

sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo vi /etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf

Als daarna de docker service opnieuw gestart wordt zal de proxy gebruikt worden.

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart docker.service