[Rancher] Continuous Delivery eenvoudiger in v2.5

In Rancher 2.5 is nu standaard Fleet opgenomen om Multi-Cluster beheer eenvoudiger te maken voor wat betreft Continuous Delivery. Lees dit artikel voor meer informatie en een tweetal voorbeelden om apps uit te rollen.