Mail, Calendar en People fix voor Windows 10

Na het installeren van de Technical Preview versie voor Windows 10 bestaat de kans dat de Mail, Calendar en People apps het niet meer doen. De oplossing bestaat uit het uninstallen hiervan en daarna opnieuw installeren.

Start powershell als Administrator en geef het volgende commando:

Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online

Hierna kun je via de ‘oude’ Store (met het groene logo) de apps opnieuw installeren.