Redirect web pagina

Met een redirect wordt de browser van de gebruiker doorgestuurd naar een andere pagina of andere website. Dit kan op een aantal manieren:

Server redirect (Apache)

Met behulp van het bestand .htaccess kan een redirect regel opgenomen worden. De meest eenvoudige opdracht voor een permanente redirect (301) is:

RewriteEngine on

Redirect 301 /locatie/pagina.html http://www.yourdomain.nl/newpage.html

Hierbij is het path van de ‘source’ een relatieve pagina en de ‘destination’ een URL.

Server redirect (IIS)

Om een site te redirecten naar een bepaalde pagina, m.b.v. Internet Information Services:

<httpRedirect enabled="true" destination="http://mydomain.nl/newpage.html" httpResponseStatus="Permanent" />

meta commando

Met een meta-tag in het header-gedeelte van een pagina van het type ‘Refresh’, waarbij tevens de tijd (in seconden) aangegeven kan worden, bijvoorbeeld 30 seconden:

<meta http-equiv="refresh" content="30;URL=http://www.yourdomain.nl/newpage.html">

Javascript

Een javascript kan ook gebruikt worden:

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!--
    window.location="http://www.yourdomain.nl/newpage.html"
    // -->
</script>

of redirecten van de pagina na 30 seconden:

<script language="javascript" type="text/javascript">
    <!--
    window.setTimeout('window.location="http://www.yourdomain.nl/newpage.html"; ',30000);
    // -->
</script>

Om te redirecten nadat een pagina geheel geladen is (status is dan ready), kan een javascript code opgenomen worden. Bijvoorbeeld in de index.html pagina de volgende regel:

<script src="scripts/common.js"></script>

en in de common.js file staat dan de volgende code:

$(document).ready(function() {
 goRedirect();
});
function goRedirect() {
    window.setTimeout('window.location="http://www.yourdomain.nl/newpage.html"; ',30000);
}

.