Resizing NetApp Volume – Fixed Filesystem Size error

Via de Netapp OnCommand System Manager kan via de optie ‘Resize’ een volume groter gemaakt worden. Soms kan dit echter resulteren in een foutmelding:

fixed_file_sizel

Volumes die gebruik maken van SnapMirror hebben de vereiste dat de target volume tenminste de size is van de source volume. Om te voorkomen dat source volumes groter worden dan hun mirror target, kan deze op fixed file size gezet worden. Mocht het volume dan toch groter gemaakt moeten worden dan moet deze optie eerst uitgezet worden (op de command line)

hiermee kan de ‘beveiliging’ uitgezet worden, het volume groter gemaakt worden en de ‘beveiliging‘ er weer op gezet worden:

SOURCE> vol options vol_name fs_size_fixed off
SOURCE> vol size vol_name +50g
SOURCE> vol options vol_name fs_size_fixed on

Belangrijk is om de eerste vereiste van SnapMirror in de gaten te houden: de target volume dient tenminste dezelfde grootte te hebben als de source! Eventueel dient deze dus ook groter gemaakt te worden voordat de beide volumes weer geresynced worden. De mirror zal eerst verbroken moeten worden, daarna de target volume vergroten en tenslotte weer resyncen:

TARGET> snapmirror break vol_name
TARGET> vol options vol_name fs_size_fixed off
TARGET> vol size vol_name +50g
TARGET> vol options vol_name fs_size_fixed on
TARGET> snapmirror resync SOURCE:vol_name TARGET:vol_name

LUN resize met Snapdrive

Nadat een volume groter is gemaakt met de Netapp System Manager en vervolgens de LUN ge-resized is, kan met behulp van Snapdrive op de client, de disk groter gemaakt worden.

Handig is de Server Manager is Windows Server 2012 (R2) waar onder ‘Storage’ de Snapdrive is te vinden. Lees verder

NetApp Simulator

Via de website van Netapp kun je, als geregistreerde gebruiker, de ‘NetApp Simulator’ downloaden. Dit is een Virtuele Machine die je kunt afspelen in VMWare player of in VMWare Workstation. Deze simulator is ter lering ende vermaeck en je kunt hiermee je PC of laptop gebruiken voor trainingsdoeleinden of om dingen uit te proberen voordat je dat op een productieomgeving doet. Het scheelt in ieder geval weer een geheel ingerichte test-omgeving… Lees verder

VMWare data disk with the best performance

Een klant wil een Virtuele Machine (VM) met de best mogelijke performance aangezien hier m.b.v. MS-SQL zware queries gerund worden en hoe sneller hoe beter.

De aanbeveling voor deze server v.w.b. de disk die ik in VMWare ga koppelen is dan ook een RDM-disk. RDM staat voor ‘Raw Device Mapping‘ en dit maakt het voor de VMWare host mogelijk om rechstreeks met de LUN op de storage te communiceren. Lees verder