xHyper-V not in repository?

Met het Powershell commando Install-Package -Name xHyper-V kunnen de functies voor Powershell DSC geïnstalleerd worden. Echter is deze module niet in de standaard repository aanwezig maar staat in de PSGallery.

Install-Module xHyper-V
Module xHyper-V was not found in central repository
At C:\Users\noost\OneDrive\Documenten\WindowsPowerShell\Modules\PsGet\PsGet.psm1:692 char:13
+             throw "Module $Module was not found in central repository ...
+             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : OperationStopped: (Module xHyper-V...tral repository:String) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : Module xHyper-V was not found in central repository

Om de repository te wijzigen naar de PSGallery, gebruik het volgende commando:

Set-PSRepository -Name PSGallery

Hierna kan de module wel gevonden worden.

iSCSI target via dedicated netwerk

In een vorig artikel kon je lezen hoe de iSCSI targets rechstreeks aan de Hyper-V server gekoppeld werden om ze hierna aan een VM uit te delen. (pass through) Dit heeft zo z’n beperking (geen snapshots, geen difference disk, niet uit te breiden) vandaar dat je er ook voor kunt kiezen om via een dedicated storage-netwerk de iSCSI target rechstreeks op de VM kunt koppelen. Lees verder…

SQL Failover Cluster in de speeltuin

In feite is het installeren van een SQL Failover Cluster niet eens zo heel veel werk. De Windows Server feature ‘Failover Cluster’ installeren op alle nodes en daarna op de eerste node een SQL Server installatie voor clustering is ook een kwestie van een paar maal op ‘Next…‘ klikken. SQL-nodes toevoegen aan een cluster idem dito. Nee, het echte werk voor clustering zit ‘m in de voorbereiding! Lees meer…

een DC in Hyper-V Core (IaaS deel 1)

Ter lering ende vermaeck… ik ga een Windows 2012 R2 Domain opzetten, virtueel onder Hyper-V met daarin dus een Active Directory Services (AD) server.

Als eerste dus mijn test-server destroyen en er Windows 2012 R2 Hyper-V Server Core op zetten. Booten van de USB stick en een paar maal op ‘ja’ en ‘volgende’ klikken.
Lees meer…

Hyper-V Generatie

In de huidige versie van Hyper-V (op mijn Windows 2012 R2 server) krijg ik de mogelijkheid om een ‘Generatie‘ te kiezen voor de nieuwe virtuele machine. De keuze is ‘Generatie 1’ of ‘Generatie 2’.

hyper-v-generations

Wat is nieuw? Lees verder