SQL BACKUP LOG kan niet gemaakt worden want er is geen FULL BACKUP

Deze foutmelding verschijnt in de details pagina van de History van de Log_Backup_Job:

“BACKUP LOG cannot be performed because there is no current database backup”

Controle van de backup folder leert echter dat er hier wel degelijk backup bestanden zijn. Waarom dan deze foutmelding?

Blijkt dat de database ‘Recovery Model’ gewijzigd is van Simple naar Full en de bestaande backup files zijn nog van de Simple versie van de database. Door nu eerst opnieuw een Full Backup te maken van de gewijzigde database wordt de header informatie in de MDF-file aangepast naar de nieuwe backup en zal de LOG backup hierna ook weer werken.

Controle van de LSN kan met de volgende query:

select last_log_backup_lsn
  from sys.database_recovery_status
where database_id = db_id(‘DATABASENAAM’)

Indien het resultaat NULL is zal er geen backup zijn, een lang getal geeft aan dat het er wel is…